Lényeg & alapok

 

„A mindenséggel mérd magad!” (József Attila)

 

"Ej, ej, milyen különös is ma minden. Tegnap pedig még minden egészen rendes volt. Vajon csakugyan megváltoztam-e az éjszaka? Nézzük csak: ma reggel, amikor fölébredtem, még az voltam-e, aki voltam? Úgy rémlik, mintha egy kicsit más lettem volna. De ha nem az vagyok, az a kérdés, kicsoda is vagyok voltaképpen." (Lewis Carroll, Alice Csodaországban)

 

Új atomizmus: a MAG világa és világossága

Az új atomizmus egy új kozmológiai rendszert mutat be, amely logikus, humanista, és szakrális, és amely végülis egyáltalán nem új, hanem ősi, amennyiben a lét és kultúra forrásához tér vissza. A fizika és a metafizika, az elgondolt és a megélt valóság összekapcsolódik és kiegészíti egymást a régi-új, rekonstruált eredeti atomizmusban. Az Amagdala lényeglátása egy új hermeneutikából indul ki: A kultikus kód hermetikus, zárt szövegek kibontásának elveit és módszertanát rejti, de végül az élet szövetének értelmezésében nyeri el valódi értelmét és célját: a lényeglátás/léleklátás által megtanít saját életünk teljesebb értelmezésére. 

Az új atomizmus alapjai: HÉT KULCS FELFEDEZÉS vagy FELFEDÉS (REVELÁCIÓ) - ld. REVELATIVITÁS-ELMÉLET (Theory of Revelativity)

  1. KULTIKUS KÓD = ALAP ATOMI SZERKEZET

  2. KULTIKUS NYELV = PONTOS ATOMI PROGRAM

  3. NYELVI PROGRAM = MENTALITÁS = VALLÁS & CIVILIZÁCIÓ:
    NEMEK HIÁNYA = EGYSÉG & MELLÉRENDELÉS versus NEMEK = MEGOSZTÁS & ALÁRENDELÉS

  4. „TÖRTÉNELEM” ≠ IGAZSÁG

  5. ÁLTALÁNOS POLITIKAI CSŐD = ELVESZETT ATOMI ERKÖLCSI KÓD

  6. ATOMI TUDÁS ÉS ÉRZÉKELÉS KIBOMLÓ MÉLYSÉGEI

  7. SZÜKSÉGSZERŰ VISSZATÉRÉS AZ ATOMI MODELLHEZ

Az őseredeti atomizmus az egyetlen lehetséges eredeti kozmikus-emberi-természeti világszemlélet és teljes létmód. Az új atomizmusnak nevezhető tudományos és művészeti rendszer mára már összeállt a világban, csak az összefogása, rendszerezése, és megnevezése hiányzott, amit rendszerünk megkísérel megtenni.

Európában, Ázsiában, Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, és Óceániában őshonos atomi MAG-kultúrák rendszerének rekonstrukciója. Szervetlen, elnyomó természetű mentális programok, a gyarmati terjeszkedés parazita programjai mára szinte mindenhol felélték az életet, és rontják, mérgezik a MAG programot – ez azonban ámokfutás, mert MINDEN ATOMI, a parazita programok is csak a MAG jegyéből estek ki, így oda is kénytelenek visszatérni. A FORRÁSTÖRVÉNY az univerzum alaptörvénye.

Az új atomizmus kiegészíti a régi, Leukipposz után fennmaradt atomista töredéket: azonos hármas felépítésű belső MAGság alapján felelnek meg a részek az egésznek. Ebben az a különösen érdekes, hogy az új atomizmus nemcsak tárgyilagos képet ad a fizkai-energetikai jelenvalóság mélységéről. Továbbmegy, és felmutatja, hogyan függ össze, sőt hogyan azonos a tettek, szavak és gondolatok mágneses rendszere az univerzális anyag-erő rendszerrel. Ez az atomi tudat és látásmód az eredeti MÁGikus világkép alapja. 

 

Megjegyzés a formához: AMAGDALA újszerűsége egyszerre tartalmi és formai, és ehhez az olvasó figyelme éppúgy szükséges, mint képzelete. A rengeteg kutatási anyag precíz szöveges és képi szövetté szerkesztése rengeteg idő és energia, amint azt a Cultic Code és a Gyöngy projektek során megtapasztaltuk. Azt is megtapasztaltuk azonban, hogy az emberek figyelme töredékes, és sűrű, összetett, metafizikával átszőtt anyagokat nem is képes értelmezni – ahogy a történelem egészét és benne önmaga egészét sem, manapság. És igaz, kevés az időnk. Több okból is tehát úgy alakulnak a honlap szövegei, hogy a szilárdan megdolgozott alapokra és kidolgozott keretbe további, egyre nyitottabban szerkesztett tematikák épülnek. Amint a MAG formula alap funkciója a megújulás és megújítás, ennek jegyében mi is keressük az újabb helyzeteknek megfelelő ideális kifejezési formákat. Az alap munkák mellett tehát részben kényszerből, részben szándékosan félig-meddig kidolgozott szövegeket dobunk be, további kérdéseket és nyitott ajtókat hagyva, melyeken túl az élet, az egyéni megérzés, megfontolás és megvalósítás vár. A szabadabb szövegek angol és magyar verziója nem teljesen azonos, inkább kiegészítik egymást amellett, hogy külön-külön is bemutatják a teljes rendszert. Bár az angol magtörő nyelv, mégis megvan benne az ősi szkíta-kelta lélek, valami a bárdikus-druida hagyományból, linearitása pedig ha önmagában nem is szerves, de jól kiegészíti és rendezi magyar nyelvi gondolkodásunk végtelen kör-köreit. A harmonizált két mentalitás, mint jobb és bal agyfélteke, nő és férfi, Anya és Atya Isten, múlt és jelen, együtt rekonstruálják az eredeti, édeni embert a jövő számára.