a kozmikus por jelenléte, szerkezete, és üzenete…

A MAG VILÁGA

Egy szemlélet és létforma újjászületése

E8 központosított konepció és kiegészített ábra: Amagdala


Összetett tudományos és művészi munkám egy rég elfeledett, de örök egyetemes valóságba, a mag világába vezet. Eredményemet ebben a röpke tanulmányban formai kötöttségek nélkül, az összefoglalás igényével vázolom. Univerzális tételem, hogy a világ mag szerkezetű, és minden önálló élő egység és rendszer benne lényegileg szintén mag szerkezetű. Ennek belátása szemlélet és létforma kérdése, ugyanakkor tényként is bizonyítható. Nyelv- és irodalomtudományi doktori kutatáson során, közvetlenül rituális mesék elemzése közben bukkantam egy szövegben és azon túl rejtőző metanarratív szerkezetre, amelynek kidolgozása egy koncentrikus, szférikus elsődleges anyagi valóságot tárt fel. E metafizika működésének, természetének, és szerkezetének kidolgozása szükségszerűen vonta maga után a kultikus, létforráshoz visszavezető utak általános vizsgálatát, melyek közül az emberi nyelv bizonyult a legerősebb mágikus mechanizmusnak. Vagyis a rítus egy transzcendens világgal összekötő nyelv, a nyelv pedig a legteljesebb rítus. Történetesen úgy néz ki, hogy a magyar nyelv modellje nemcsak tökéletes magszerkezet, de olyan pontosan meghatározható kód- és elvrendszer, amely bár egyetemes, a világ semmilyen egyéb jelenségéből az ember számára ki nem olvasható. Már csak azért sem, mert úgy tűnik, csak saját teremtő világunkat ismerhetjük meg a teljesség igényével. Nyelvünk világát, emberségünk legfőbb hordozóját pedig a megfelelő módszerrel nagyon is pontosan feltérképezhetjük. Ennek azért óriási a jelentősége, mert nemcsak az univerzum felépítéséről, természetéről és működéséről ad képet a magnyelvi struktúra, de a világtörténelmi események, különösképp a mai totális katasztrófahelyzet gyökerét is megvilágítja. A nyelvek örvényt kavarnak ugyanis: a magnyelvek felemelkedőt, a maghasító nyelvek lehúzót.

 

Megnyitás új ablakban