A Szibilla-rejtély

 

„Csak a rejtelem éltet bennünket, csakis a rejtelem.” (Federico Garcia Lorca)

 

„Ésszel nézd őt, ne szemeddel! Ne ülj megigézve!
Őt, akiről úgy ítélik, hogy a halandók tagjaiban is benneszületett,
és vele a szeretet gondolatait gondolják és az egyetértés műveit teljesítik,
vidámságnak nevezik őt másik nevén és Aphroditénak.
Őt, az ezek között kavargót nem ismerte föl egyetlen halandó férfi sem.” (Empedoklész)

 

A trójai szibilla,
aki épp úgy néz ki, úgy áll és úgy beszél, mint én, a szerző.
Márványképe a Sienai Katedrális padlózatán található, Neroccio de’ Landi műve, 1480 körül készült.

Feliratai:

„ÉTELÜL EPÉT, ITALUL ECETET ADTAK, EZT FOGJÁK KIJELÖLNI A VENDÉGSZERETET ASZTALÁUL,

A TEMPLOM FÜGGÖNYE PEDIG MEGHASAD, ÉS A NAP KÖZEPÉN SÖTÉT ÉJSZAKA LESZ HÁROM ÓRÁN ÁT.

A TRÓJAI FÖLDÖN SZÜLETETT HELLÉSZPONTOSZI SZIBYLLA, AKIRŐL HERAKLIDÉSZ AZT ÍRJA, HOGY KÜROSZ IDEJÉBEN ÉLT.”

(IN CIBUM FEL, INSITIM ACE / TUM DEDERUNT, HANC / IN HOSPITALITATIS MOSTR / ABUNT MENSAM, TEMPLI / VERO SCINDETUR VELUM / ET MEDIO DIE NOX ERIT / TENEBROSA TRIBUS HORIS.

SIBYLLA HELLESPONTICA INA / GRO TROIANO NATA QUAM SCRIBIT HERCLIDES CYRI T_PORE FUISSE)

 

Szibilla: jós, próféta, látnok, pap NŐ - Kübéle, Bau, Boldogasszony, Tündér Ilona, Mária (ős-MEMÓRIA) képviselője
Aranyasszony-hagyomány! valódi kapcsolat a forrással
sumér főistenség, a DINGIR  = TENGER és TÜNDÉR, kifejezetten női szuper-princípium
Tündér vagy Magyar ILONÁról kapta a nevét ILION - más néven TRÓJA = TURULIA, tehát a metafizikai TURUL vérvonal őrzője a magyar nőiség
BABBA-hagyomány a magyar őshitben minden papság őse: BABBA = PAP - az etimológia tanusítja, hogy a PAPság eredetileg NŐi feladat! (A hímnemű PAPA/PÁPA csak az újabb, mesterséges, magtörő indo-európai nyelvek megjelenéséhez kapcsolódik. Ld. továbbá azokat az újabb "kultúrákat", ahol a nő  nemhogy nem lehet pap, de eleve másodrangú, alacsonyabb rangú, bűnös és a bűn forrása, tisztátalan, néhol még a templomba se mehet be. A női isteni minőség és az eredethez vezető út eltörlésének módszere itt iaz gazság megfordítása. Ld. A bukásnál.)
női nevek őrzik az Istenanyával való minőségi azonosság nyomát: ANNA = ANYA (csak a magyar nyelvben és szakrális hagyományban értelmezhető!!!)
MARIANNA, JULIANNA, ZSUZSANNA: beavatási, papi minőségek a Befogadó, Megtartő és Világszülő Forrás valóságában, vagyis ezek potenciális papi rangot jeleznek. SZŰZ ANYAG jelentését és jelentősségét ld.: Elemek és átalakulásnál
Ős-európai Kübéle-kultusz: kű-bála / kőbaba: menhir-kultusz - közvetlen energetikai kapcsolat a létszintek között (természet-ember-kozmosz)
Tanuskodik, hogy emberiség és Istenség közt nincs lényegi szakadék, csak lépték-beli különbség
a nőiséghez és a női istenséghez való visszatérés NEM a becsődölt, párezer éves hímsovinizmus megfordítása, hanem minden ember és emberi közösség kiteljesedése saját eredetében: a nő nemcsak az egyes ember áldozatos anyja, de maga a titokzatos eredet, a megérzések, a nyelv, a föld, a haza is, sőt a szeretet ld. a tűz őrzője, az isteni tűzzel azonosulni tudó, a közösség gyújtópontja minden igaz korban és kultúrában a nő volt: egyedi szinten az ANYA = LÉLEK (ld. Egyensúly , harmónia, rend)