Régi reneszánsz – új reneszánsz

 

„Reménytelen csapást kiáltani;
sötét sérelmet megbocsátani;
öröknek látszó zsarnokkal dacolni;
remélni, míg a Remény ön-roncsából
a vesztett ügy helyén sikert kovácsol;
nem bánni, nem változni, nem botolni:
dicsőséged, Titán, örök legyen,
nagy, jó, derűs, szép és bilincstelen:
csak ez a Lét, Öröm, Ország és Győzelem.” (Percy Bysshe Shelley A megszabadított Prométheus, ford. Weöres Sándor)

                 

Régi reneszánsz

1400-as évek: a Hunyadiak története, a Táltos Pálos Rend fénykora, Mátyás uralkodása, udvara, hadjáratai, anyagi, szellemi és lelki gazdagsága. utolsó Reneszánsz a mitikus hátteret a szkíta görög hagyományból meríti: Pálos világrend és teremtési kódok ld.Pallas-Apolló: Pálos-páros-pára-paripa; Zeusz: szkíta Szűz-anyag tudat: szűz nemzés: tiszta anyag & tiszta erő.

Középkori magyar avant-garde:
A magyar királyi, pálos fény-reneszánsz úttörő volt Európában! A magyar modell az örök és általános MAG emlékezetet hozta vissza (régen, ahogy most).
Magyarországi Mária, Nápoly és Szicília királynője: 13.sz.! A reneszánsz kora-hajnala! Művészeti és szellemi mozgalom kezdete: felszabadulás a mozaik és a dogma merevsége alól: freskó, Turul-ház női szentjei Európa tanítói, gyógyítói.  (ld. Prokopp Mária munkássága és konklúiói) NŐ-kultusz
Academia Istropolitana, Vitéz János: EURÓPA LEGMAGASABB szintű MÁGUS egyeteme, V.J. egyedülálló szellem. Istropolis: ISTÁR-kultusz, Istár a Duna eredeti neve, Sumér istennő. ISTENNŐ-kultusz (Pálosok: Boldogasszony-kultusz)
mezőségi eredeti Giotto, esztergomi eredeti Botticelli! (B. itt kezdte pályafutását, Vitéz János megrendelésére dolgozott!)
Kálmánchey-kódex: táltos Fényvallás kódjai elrejtve (Kálmánchey Domonkos Fehérvár főprépostja ld. A Gyöngy, Mátyással együtt zárja a kapukat és  kódol)
Ficino, Pollaiuolo, Mediciek, pápák a magas MAGos mágus szellemiséget utánozák - csak formailag. Érdekes pl., hogy mikor a rövid életű Eszetergomi Akadémia bezár, a pápai könyvtár megnyit (1472). 

 

Új reneszánsz

korunk megnyíló kapuja: egyetemes új atomizmus: ÚJ MAGság
világszemlélet és létmód 
felemelő pozitív örvény: új szellemiség. anyag és erő világának egységes rendszere!

 

EGYETEMES és ÖNÁLLÓ MAGYAR VALÓSÁG-MODELL

Új MAGságunk egyetlen gyümölcse egy hatalmas fának, annak is szép új ágának, mely az ősi örök térbe nőtt bele az utóbbi vérzivataros, végletekig emberpróbáló időszakban. Ez az időszak 5000-2000-1000-500-100-10-5 éves is lehet, a MAG-töretés minden léptéknél ott van, és egyre kulminál. Vélhető, hogy bioszféránk és kozmoszféránk egyként dönti be a földi önpusztító, életellenes programot.

A mai magyarok lelki, szellemi, és fizikai ereje létre hozta, felépítette újra saját és a világ porig rombolt igazságát. Elszigetelten, mégis mindenfelé kapcsolódva egy sziget emelkedik ki a felejtés tengeréből, egy szellemvár tornya, ezer fényben ragyogva, az Egység jelében. Az elmúló éjszaka álomfejtői és az új hajnal hírhozói együtt mutatják fel az Isten-Ember-Természet szövetséghez való hűséget nemcsak egy hagyományozott fáklya-nyelvben, hanem újra teremtik azt saját életükben, saját dalukban. A MAG modell lényege azonban épp nem az elkülönülés, hanem az egység ereje, és ki is mutatjuk, hogy a Föld minden népe MAG nép (ld. A Gyöngy 33-34. kép)

Heroikus önálló kutatómunkák és csatornázott információk tömkelege, plusz jelentős nemzetközi szintű magyar csillagászati és fizikai eredmények. komolyság + hangoltság!!! bal- és jobb-félteke együttes működtetése a lélekből – csak lelkiismereten, önismereten keresztül!

új reneszánsz tanítók: Badiny Jós Ferenc, Molnár V. József, Szántai Lajos, Pap Gábor, Dr. Czeke András, Grandpierre K. Endre, Grandpierre Attila, Obrusánszky Borbála, Vörös Győző, Czeglédi Katalin, Matek Kamill, Gönczi Tamás, Kisteleki Géza, Born Gergely, Berta Tibor, Balogh Béla, Varga Tibor, Tóth Gyula, Varga Csabák, Jobbágyi Zsolt, Szabó Sándor (zene metafizikája), Kiss Irén, Tábori László, Kubassek János, Tóth Judit, Bíró Lajos, Cimbalmos Tivadar, Jásdi Kiss Imre, Géczy Gábor, Balla Ede Zsolt, Rumi Tamás, Máté Imre (Yotengrit), Jézus-trilógia (Jézus terv, gyermek, mag), Kozsdi Tamás, Iby Duba, Golenya Ágnes, Avatara, Scyta Pap Miklós, Kati néni, Szőke Lajos, Somlósi Lajos, Kisfaludy György, Bakos Attila … 

tiszta csatornák: youtube: alomvarazs, VNTV..., fb: Enigma Family / Ébredezők, Hun Nemzetiség..., EchoTv: Világpanoráma, Háttér-kép

ébredők-ébresztők: látók, érzők, tevők, őrzők, táltosok, sámánok, feltalálók, szellem- és természet-gyógyítók, természettudomány és gyógyászat, hagyományőrzők, lelki körök, kézművesség, kistermelők, kisipar, önképző, önszerveződő, önfenntartó egyesületek, szervezetek, szerveződések…

egyéni példa, iskolateremtés, kultikus világhálózat: Kassai Lajos és a lovasíjászat, A lovasíjász c. film: kortárs ősiség

új fizikai-biológiai-kozmológiai alapvetések: Frei Zsolt (gravitációs mágneses mező), gömböc, Balázs Lajos (égi gyűrű), Grandpierre Attila (élő világegyetem), Kun Ádám (élet három biológiai alapfeltétele)…