Kultikus kulcsfigurák

 

„Ősöd üzen, a Nap Párduca,
Messze időt viszek.
Tudd: Isten földedről vezette
Tur Nemzetet szerte világba
Lett így Napkeléstől végig
Napnyugvó nagy vizekig
Tur ivadékok áldott uruszága.
Nehéz idők után szabadultok
kinzó tehertől.
Rövid lesz Úr ítélete.
Nap jő s Uruszágod ébred.
Igaz légy útjaidon!” (Lezsák Sándor, Szörényi Levente: Attila, Isten kardja, Nimrud szózata)

 

NIMRÓD HÁZA

TURUL HÁZ

TÁLTOS REND

szinoptikus figurák: egyszerre objektív külső, történelmi valóság és belső, megélhető energetikai valóság

az Ős: Östen, az Örök Egy Életforrás

Egy = Szent ld. Zend Aveszta, Zen, CSEND-CSENDÜL / ZENE-ZENDÜL : teremtő, megtartó, megújító alaprezgés (ld. az istenség három alakját, "pokoljáró" beavató mitikus szerkezeteket) - az Abszolút a relatívban, a Teljes a részben, Örökség az Időben mutatja fel valódi lényét: személyes lényegét

ISTÁR

ÍZISZ - Római Birodalom legtöbb Ízisz-szentélye a Kárpát-medencében

- OZIRISZen keresztül, PROMÉTEUSZ a Méd

NIMRÓD / GILGAMES / HERKULES

- ENKIDUn keresztül

a MÁRIÁK és JÉZUS

MANI

BUDA és ATTILA kiegészító párok

ATTILA és ARTHUR azonos párok

középkori hősök: Turul-ház női és férfi szentjei és mártírjai. Szt.Erzsébet és Szt.Özséb titokzatos párok

PÁROK: magyar PÁROS elv (kozmikus kettős elv 1:2) - PÁLOS rend - BÁLos kultusz, a fehér, abszolút fényhez kapcsolódás szinoptikus fúzió útján (ld. Madonna & gyermek ős-egység ábrázolás)

MÁTYÁS

KÁLMÁNCHEY DOMONKOS, Mátyás király diplomata főpapja, fehérvári nagyprépost, konkrét ősöm

címere a Kálmánchey-kódexből, 1480k.:

                                            cimer1                cimer2   

Ugyanezen három jelképi elem, a szalagos püspöksüveg, a Nap-Oroszlán és a Vénusz vagy Ízisz csillag ősi ligatúrája
(forrás: Forray Zoltán Tamás, Krisztus Kör öszt a Mágus kereszt - A kereszténység szent jelképeinek eredete, 2011.,
és Kindler László, Meg vagyon írva... - Az Arvisura történetei 40 ezer éves őstörténetünk eseményeiről, 1996.).
Jelentése: MAG-URA?

     cim1 cim2