Fókusz és rezgés

 

 „Tudatos hajósnak a szél is segít.”

 

„a napot csak sejti az ember,
mint remélő a boldogságot -
onnan tudom, hogy süt, mert látok.” (József Attila)

 

FÓKUSZ: CÉL: 1, ős-Egy, ős-Szent

FÓKUSZ=ÖSSZPONTOSÍTÁS=lényeglátás=LÉLEK-LÁTÁS
FORRÁS- és CÉL-orientáltság, ld. lovasíjászat
szakrális: legbensőbb MAGba figyelés: mozdulatlanba térés, mozdulatlanból indulás – szellemi és erkölcsi alap!

REZGÉS: ÚT: 1:2, 1:3, 1:∑ - egyensúly, harmónia, rend

HANG: lélek megnyilvánítása, lélekzet megZENdítése
Szólás: szakrális szellemi világ – IGE teremtő ereje közvetlenül a nyelvhez és a hanghoz kapcsolódik
hangok geneológiája és kozmosza
férfias mássalhangzók, nőies magánhangzók csoportjai, dinamikája, mágnesessége

T-D-TY
P-B-F-V
K-H-G-GY
M-N-NY
L-R-J-LY
S-SZ-C-Z-ZS-DZS
+H

A hat-elem rendszer rekonstrukciója mai magyar kutatók nevéhez fűződik (Pap Gábor, Géczy Gábor, Balla Ede Zsolt). A hetedik elem: H!

Magnyelv: lélek, szellem és test harmonikus összhangzata, valós mágneses rezgés