Elemek és átalakulás: analógia és evolúció

 

Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél." (József Attila: Nem én kiáltok)


A hetedik te magad légy!” (József Attila, A hetedik)

 

analógia (MÁGneses szerkezet & középpontosság) és evolúció (mágneses rendszer és összefüggés)

két párhuzamos szabály: visszaható rendszer és "plusz-egy" (MEG EGY) rendszer

teremtés: ciklikus újjászületés

analógia: minden MAG elem egy teljes MAG rendszer

KÉT-ELEM RENDSZER

HÁROM-ELEM RENDSZER

HÉT-ELEM RENDSZER analóg a hangok elemi rendszerével a magyarban!

T-D-TY – TŰZ
P-B-F-V – VÍZ
K-H-G-GY – GŐZ
M-N-NY – MÁZ
L-R-J-LY – LÁZ
S-SZ-C-Z-ZS-DZS – SZÖSZ
+H – HÁZ/HAZA – HON/HANG

A hat-elem rendszer rekonstrukciója mai magyar kutatók nevéhez fűződik (Pap Gábor, Géczy Gábor). A HETEDIK ("plusz-egy") ELEM: H, A HANG! Ld. HU, a teremtés első hangja! androgün. zengő

SZÖSZ: a MAGos atomizmus alapeleme: AZ ELSŐ ELEM

A hat elemig rekonstruált ősi magyar kozmológiai rendszerben a szösz a 6. elem, AMAGDALA azonban hét elemet mutat ki, és a SZÖSZ a HETEDIK, egyben ELSŐ!
SZÖSZ = SZŰZ RENDSZER: erő és anyag tökéletes egysége 

1. szösz
2. tűz
3. víz
4. gőz/levegő
5. máz/föld
6. láz/életelem
7. HU hang

A szösz elem az összes többi forrása, ezért mint elemeken felül álló létminőség, a szűz anyag a 7+1. vagyis a 8. elem, egészen pontosan az első minden elem között. Szűz/kialakulatlan, meg nem nyilvánult anyag. Materia prima, ősanyag. Formátlan abban a tekintetben, hogy az atomi gömb mint a legtökéletesebb forma valójában nem is forma, hanem szuper-forma. SZÖSZ = SZŰZ LÉLEK, LÉNYEG

susthma Gr., sushumna Sanskr., Szúza sumér városa, Zeusz mitikus szűznemzése, SZUSZ
ZsuzsAnna = Szűz Anya = szűz anyag / materia prima
(ld. az -ANNA enigmatikus női névtag szakrális jelentését és minőségeit a Szibilla-rejtélynél)

ld. Esszénus Evangélium (ford. Edmond Bordeaux Székely): 
FÖLD - ÉG
Föld Anya angyalainak száma 7: Nap - Víz - Levegő - Föld - Élet - Öröm - Föld Anya
Ég Atya angyalainak száma 7: Erő - Szeretet - Bölcsesség -Örök Élet - Munka - Béke - Mennyei Atya

almafa

kivitelezés és fotó: Amagdala