Egyensúly, harmónia, rend AZ ATOMBAN

 

Mikor az ős-Szellem
a teremtés lázában reszketett
és még nem voltak a világok helyén
csak fehér ködök, és mozdulatlanság
és ember-előtti csend: az ősgondolatban
már akkor ott voltunk: én, te, ő;
még se alakunk, se arcunk nem volt,
de a világegyetem mélyébe
bepólyálva előbb éltünk mi, mint a csillagok." (Sinka István: Telelő ember)

 

„Bizalmam az ősi erényben!” (régi magyar jelmondat)

 

1:2 egyensúly
1:3 harmónia
1:∑ rend

ATOMi MAG kód: egyensúly, harmónia, rend programja - IGAZI szabadság, egyenlőség, testvériség

A SZERETET, FÉNY, ÉS ÉLET KÓDJA!

AZ ATOM MAGA: AZ EGY EGYETEMES TÖRVÉNY: EGY MINDENRE ÉS MINDENKIRE MINDENKOR ÉRVÉNYES KÓD, STRUKTURÁLIS ALAP

 - CSAK TUDNI KELL MEGLÁTNI, ÉRTELMEZNI ÉS ALKALMAZNI

ARANYKOR = ARÁNY-KÖR = ERÉNY-KÖR

az atomi MAG modell maga az irányultság és cselekvés ARANY IRÁNYTŰje - és a holisztikus, valós önkép tükre, MÁGIKUS TÜKÖR: természetem, működésem, szerkezetem (= életem)

 ATOM = MAG

gomb1

 

nyelv

nagy11

pronouns2

 

nagy7

egyéni ember belső felépítése, és a társadalmi berendezkedés modellje is! ld. a szerkezeti részek különböző funkcióit a Gyöngyben

 

interakcio

 

gomb9

 

gomb10

Isteni hármasság és családmodell is! 
az ember közepe: a lélek, a család közepe (a tűz őrzője minden őshagyományban): az anya

eredeti koncepciók és képek: Amagdala

 

Tehát Isten nem pusztán benne van az ATOMban, hanem az ATOM maga Isten! 
az atomi élet törvényét azonban csak tudni és használni kevés (okkult): a lélek szeretete megnyitja/megnyilvánítja, a szellem megírja/megéli, és az egyéni életkép megtettesíti/megtestesíti (élő kultusz)