Az atomMAG nem csupán a fizikai valóság alapja. Ez a felszín. Fizikai tudatunk alatt - vagy fölött egy mélységes élet-óceán áramlik, amelynek szintén az atomMAG az alapja: a teremtő, fenntartó és formáló elve.
A VALÓDI, HÁRMAS ATOMI MAGSZERKEZET minden élet közös, egységes kódját hordozza.
A differenciált MAG (világló Nap): kozmogramm, mágikus mandala, méd prométheuszi tűz-jel, medál. Elemi program, törvény.
A Gyöngy (rejteki Hold) a differenciálatlan, a szív láthatatlan mélyén őrzött elő-MAG: titkos ős-eskü és -áldás. Az ősanyag és őserő rejtett, örök forrása: a minden fizikai sejtben jelenlevő MINDENHATÓ. Teremtő, DNS, avagy kvantum. 
A MAG minden ábrázolt formája (NAP, GYÖNGY) statikus, de rejtett, belső mozgást ábrázol: a teremtő és önmagába visszatérő mozdulatot, a kör/szív mechanizmusát: az önmagába térő SPIRÁL illetve a TÓRUSZ egyetemes működését modellezi. A MAG HÁRMAS MODELLJE az egyedüli önmegújító, önálló, önfenntartó (homeostatikus és homeodinamikus) életmodell.